Cosmetics Regulation
Do I have to register products before placing them on the EU market?

Tôi có phải đăng ký sản phẩm trước khi đưa chúng vào thị trường EU không?

Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là biết các sản phẩm bạn bán ở quốc gia nào. Ở một số quốc gia, các quy định về mỹ phẩm sẽ khác nhau. Trước khi đưa sản phẩm mỹ phẩm vào thị trường EU, bắt buộc phải thông báo sản phẩm cho Ủy ban EU thông qua Cổng Thông báo Sản phẩm Mỹ phẩm (CPNP). CPNP là một nền tảng web trên toàn EU […]

Tác giả:Người đẹp Kasey Thời gian:2021-3-1
Cruelty free Statement

Tuyên bố không độc ác

Không thể thử nghiệm trên động vật tại Kasey Beauty. Chúng tôi xin tuyên bố rằng chúng tôi không sử dụng bất kỳ thành phần nào được thử nghiệm trên động vật và chúng tôi không thử nghiệm bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi trên động vật. Cam kết không thử nghiệm trên động vật của chúng tôi là chân thành và lâu dài. Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ làm ăn với bất kỳ ai thực hành thử nghiệm trên động vật […]

Tác giả:Người đẹp Kasey Thời gian:2021-2-25
Brief introduction CPSR, PIF, CPNP regulation

Giới thiệu tóm tắt quy định CPSR, PIF, CPNP

Nếu bạn dự định bán mỹ phẩm cho người Châu Âu và dựa trên quy định của Châu Âu (EC) số 1223/2009 về các sản phẩm mỹ phẩm, yêu cầu các chuyên gia trong ngành thực hiện CPSR (Báo cáo An toàn Sản phẩm Mỹ phẩm), PIF (Tệp Thông tin Sản phẩm ), CPNP(Thông báo Sản phẩm Mỹ phẩm Cổng thông tin)cho từng sản phẩm được thương mại hóa

Tác giả:Người đẹp Kasey Thời gian:2020-1-8
Who will ensure compliance of my products with the EU cosmetics regulation?

Ai sẽ đảm bảo các sản phẩm của tôi tuân thủ quy định về mỹ phẩm của EU?

Cuối cùng, mỗi sản phẩm mỹ phẩm được đưa vào thị trường EU cần phải có Người chịu trách nhiệm (RP) được chỉ định. RP phải có trụ sở tại EU (địa chỉ của họ được ghi trên nhãn) và nhiệm vụ chính của họ là đảm bảo rằng mỗi sản phẩm mỹ phẩm đưa ra thị trường luôn an toàn và tuân thủ quy định. Của họ […]

Tác giả:Người đẹp Kasey Thời gian:2019-11-29
What should be shown on the product label of cosmetics?

Trên nhãn sản phẩm mỹ phẩm cần thể hiện những gì?

Việc nhãn sản phẩm mỹ phẩm tuân thủ quy định là rất quan trọng, vì đây là phần nổi bật nhất và gây chú ý nhất của sản phẩm đối với cả người tiêu dùng và cơ quan chức năng. Quy định về mỹ phẩm của EU liệt kê các yêu cầu rất cụ thể đối với việc ghi nhãn các sản phẩm mỹ phẩm được đưa vào thị trường EU. Theo […]

Tác giả:Người đẹp Kasey Thời gian:25-11-2019
Are there any requirements for manufacturing facilities producing cosmetic products?

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm có yêu cầu gì không?

Các công ty sản xuất phải chứng minh việc tuân thủ các thực hành sản xuất tốt (GMP) trong PIF. Việc tuân thủ GMP phải phù hợp với các tiêu chuẩn hài hòa có liên quan, các tài liệu tham khảo đã được công bố trên Tạp chí chính thức của Liên minh Châu Âu. Một tiêu chuẩn GMP dành riêng cho mỹ phẩm được quốc tế công nhận là ISO 22716:2007. Chứng nhận do bên thứ ba cung cấp […]

Tác giả:Người đẹp Kasey Thời gian:21-11-2019
How do I ensure the safety of my cosmetic products?

Làm cách nào để đảm bảo an toàn cho các sản phẩm mỹ phẩm của tôi?

Một trong những yêu cầu pháp lý trước khi đưa một sản phẩm mỹ phẩm vào thị trường EU là đảm bảo rằng sản phẩm đó đã trải qua đánh giá an toàn (phần B của CPSR). CPSR (Báo cáo An toàn Sản phẩm Mỹ phẩm)gồm hai phần Phần A: Thông tin An toàn Sản phẩm Mỹ phẩm Phần B: Đánh giá An toàn Sản phẩm Mỹ phẩm Điều này có nghĩa là […]

Tác giả:Người đẹp Kasey Thời gian:2019-11-11
Understanding the EU Cosmetics Regulation

Hiểu về Quy định mỹ phẩm của EU

“Tất cả các sản phẩm mỹ phẩm đưa vào thị trường Liên minh Châu Âu (EU) phải tuân thủ Quy định về mỹ phẩm của EU (EC) số 1223/2009. Luật có hiệu lực từ tháng 7 năm 2013. Mục tiêu của luật mới này là bảo vệ người tiêu dùng. Nó bảo vệ họ khỏi những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn và giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt khi mua […]

Tác giả:Người đẹp Kasey Thời gian:2019-11-9
What are the tests that my cosmetic products need to undergo?

Các thử nghiệm mà các sản phẩm mỹ phẩm của tôi cần phải trải qua là gì?

Mỹ phẩm bán tại EU phải tuân thủ quy định, mỹ phẩm cần trải qua những kiểm tra gì? Chúng tôi là một tổ hợp sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm tại Nghĩa Ô Trung Quốc, với hơn 10 năm kinh nghiệm tùy chỉnh. Đó không phải là vấn đề để chúng tôi cung cấp giấy tờ pháp lý cho bạn. Sự ổn định […]

Tác giả:Người đẹp Kasey Thời gian:2019-10-22
PIF ( Product Information File )

PIF (Tệp thông tin sản phẩm)

Phải hoàn thành Tệp Thông tin Sản phẩm (PIF) đối với tất cả Mỹ phẩm dự định bán trên thị trường trong Liên minh Châu Âu. Tệp Thông tin Sản phẩm (PIF) là gì? Quy định Châu Âu (EC) số 1223/2009 về các sản phẩm mỹ phẩm yêu cầu các chuyên gia trong ngành cung cấp Tệp Thông tin Sản phẩm (PIF) cho mỗi sản phẩm được thương mại hóa. Theo quy định 1223/2009 điều 2.11, […]

Tác giả:Người đẹp Kasey Thời gian:2018-7-1
Cosmetic Product Safety Report (CPSR)

Báo cáo an toàn sản phẩm mỹ phẩm (CPSR)

CPSR (Báo cáo An toàn Sản phẩm Mỹ phẩm)bao gồm hai phần; Phần A: Thông tin An toàn Sản phẩm Mỹ phẩm Phần B: Đánh giá An toàn Sản phẩm Mỹ phẩm. Theo Phụ lục I của Quy định (EC) số 1223/2009, Phần A của CPSR nhằm thu thập dữ liệu cần thiết để chứng minh tính an toàn của sản phẩm mỹ phẩm. Như một […]

Tác giả:Người đẹp Kasey Thời gian:25-3-2018
GMP

GMP

Việc tuân thủ thực hành sản xuất tốt sẽ được coi là khi quy trình sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn hài hòa có liên quan, các tài liệu tham khảo được công bố trên Tạp chí chính thức của Liên minh Châu Âu.

Tác giả:Người đẹp Kasey Thời gian:27-9-2015